Juridisk saksbehandler

Telefon:
(+47) 22 00 88 88
E-postadresse:
dfj@indem.no

Dag Fredrik studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er tilknyttet vårt team som arbeider med erstatningskrav etter flyforsinkelser. Dag Fredrik bistår også våre advokater innenfor firmaets øvrige rettsområder.

Arbeidserfaring

  • Juridisk saksbehandler, Indem (2020-)

Utdanning

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2016-)