I siste utgave av Advokatbladet kan du lese at Advokatforeningens Etikkutvalg mener det er i strid med Regler for God Advokatskikk å tilby å dekke kundens idømte sakskostnader. Vi er uenige og håper på debatt - på vegne av våre kunder og alle andre forbrukere der ute. Link til artikkelen finner du her.

«Tar «No cure – No pay» litt lenger» – Advokatbladet nr. 10 2016