Fikk innvilget uføretrygd med ung ufør-tillegg etter klage

Indem Advokatfirma bistod en ung mann med klage over avslag på uføretrygd. Vi anførte at mannen også hadde krav på ung ufør-tillegg til uføretrygden.

Vår klient har lammelser og kroniske smerter på den ene siden av kroppen som følge av medfødt cerebral parese. Han trenger derfor å bruke rullestol eller krykker ved forflytning. Hans cerebrale parese gjør også at han blant annet sliter med nedsatt konsentrasjon og oppmerksomhet. I tillegg har vår klient fått diagnosene PTSD (posttraumatisk stresslidelse) og tilbakevendende depressiv lidelse. Etter vår klage innvilget NAV 100 % uføretrygd med ung ufør-fordel.