Yrkesskadedekning ved koronasmitte og hjemmekontor

Yrkesskaderegelverket er nylig endret, slik at helsepersonell som blir smittet av koronavirus i forbindelse med jobb, og får alvorlige komplikasjoner, er yrkesskadedekket. Regelendringen gjelder både folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven. Alvorlige komplikasjoner som følge av koronasmitte (covid-19) er nå ført opp i listen over sykdommer som gir yrkesskadedekning.

Regelendringen er primært foretatt av hensyn til helsepersonell som daglig utsettes for smitte. Også andre yrkesgrupper som er særlig utsatt for smitte, er imidlertid omfattet av regelendringen.

Regjeringen har videre gjort det klart at yrkesskadedekningen også gjelder skader som skjer i arbeid på hjemmekontor, i ordinær arbeidstid.

Les mer om regelendringene her;

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesskadeerstatning-ved-koronasmitte/id2697065/