Her finner du mer informasjon om våre vilkår og priser.

Generelle vilkår og priser

Alle våre oppdrag utføres i samsvar med gjeldende lovverk for advokater og Advokatforeningens Regler for god advokatskikk. Vi er også underlagt Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester, som blant annet pålegger oss å opplyse om fullstendige priser på de tjenestene som tilbys.

Vi vil derfor ved oppdragets begynnelse sende deg vår oppdragsbekreftelse som blant annet inneholder opplysninger om eventuelle timesatser, beregningsgrunnlag og faktureringsrutiner.

Våre veiledende timesatser ligger i intervallet kr 1 500 – 3 125  (inkl. 25% mva.), avhengig av sakstype, hvem av våre ansatte som utfører oppdraget og oppdragets art.

Advokathjelp til fastpris 

Vi tilbyr advokathjelp til fastpris i de fleste oppdrag som egner seg for dette. Eksempler på oppdrag som egner seg for fastpris kan være utarbeidelse av et brev, en klage, et testament eller å besvare juridiske spørsmål.

Her finner du en oversikt over noen av tjenestene som vi tilbyr til fastpris.

Advokathjelp på vilkår om «no cure – no pay»

I saker som egner seg for dette så kan vi tilby advokathjelp på vilkår om «no cure – no pay». Det betyr at advokaten tar hele eller deler av risikoen for sakens utfall og at du kun betaler hvis saken vinner frem.

Utgangspunktet for salærberegningen er altså at kunden kun skal betale dersom han eller hun vinner frem med saken. Da vil også salæret normalt bli dekket av motparten. Å vinne frem kan enten skje i domstolene eller at det inngås forlik i saken. Dersom kunden ikke vinner frem, vil bistanden i utgangspunktet være gratis. Med slike vilkår kan enda flere få råd til advokat.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker en gratis vurdering av om din sak egner seg for bistand på vilkår om «no cure – no pay».