Sykefravær kan medfører store utgifter for arbeidsgivere. En klassisk problemstilling for arbeiderettsadvokater, er nettopp ansatte som får en oppsigelse etter en periode med mye sykefravær. Men hvilken adgang har arbeidsgivere egentlig til å kvitte seg med ansatte som er syke?

Utgangspunktet er enkelt og greit at man ikke kan si opp ansatte fordi de blir syke. Dette følger av arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesvern ved sykdom. Loven sier at du ikke kan sies opp bare på grunn av sykefraværet ditt, de første 12 månedene etter at du ble syk.

Annen begrunnelse enn sykefraværet

Det er likevel viktig å merke seg at man kan bli oppsagt i en sykemeldingsperiode dersom begrunnelsen for oppsigelsen er noe annet enn selve sykefraværet, og denne begrunnelsen er saklig. I slike tilfeller foreligger likevel en tung bevisbyrde for arbeidsgiver, fordi det må gjøres overveiende sannsynlig at det foreligger en annen saklig begrunnelse.

Oppsigelsesvern i 12 måneder

Etter utløpet av 12 månedersperioden, kan imidlertid sykefraværet være en del av oppsigelsesgrunnen. Men arbeidsgiver må likevel vurdere om det foreligger saklig grunn til å si opp den ansatte, og det må avgjøres basert på en helhetsvurdering.

I en slik helhetsvurdering er det flere momenter man må ta i betraktning. Man må ta en vurdering av den ansattes prognoser og vurdere muligheten for å bli frisk. Dersom det ikke er tegn til bedring på lang tid, kan dette tale for at arbeidsgiver har oppsigelsesgrunn. Men dersom det er håp om friskmelding innen rimelig tid, taler det for at arbeidstaker bør få beholde jobben. Videre må det også vurderes om arbeidsgiver i tilstrekkelig grad har forsøkt tilrettelegging av arbeidet for den sykemeldte.

Jobben tilbake og erstatning

En arbeidstager som har mottatt en ulovlig oppsigelse kan i utgangspunktet kreve å få fortsette i stillingen og erstatning. Våre arbeidsrettsadvokater kan vurdere din sak gratis dersom du har fått en oppsigelse mens du var syk. Dersom vi mener at oppsigelsen er ulovlig, kan vi hjelpe deg gjennom hele prosessen.

Kontakt oss

På Indem Advokatfirma AS sine nettsider blir det benyttet cookies/infokapsler. En informasjonskapsel - såkalt cookie - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Klikk her for å lese mer Jeg forstår