VI STÅR SAMMEN MED DEG I DIN OPPSIGELSESSAK

  • Lang erfaring med oppsigelsessaker
  • Få erstatning eller jobben tilbake
  • Gratis og uforpliktende første konsultasjon
  • Advokatutgifter betales normalt av arbeidsgiver

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende prat om din oppsigelsessak. Vi vil raskt kunne gi deg svar på om vi mener du har en sak.

 

Adresse: Rådhusgaten 5B
Telefon: 22 00 88 88
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Om Indem

Vi er et moderne advokatfirma som utfordrer måten juridiske tjenester blir levert på. Hos oss møter du engasjerte arbeidsrettsadvokater som brenner for din sak.

Les mer om oppsigelse her:

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til arbeidsgivere som vil avslutte et arbeidsforhold. Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder og hva man bør tenke på hvis man står overfor en oppsigelsessak.

Vanlige problemstillinger ved oppsigelse

Loven stiller strenge krav til gjennomføringen av oppsigelse. En vanlig feil som arbeidsgiver gjør, er å gjennomføre prosessen uten god nok dokumentasjon. Derfor anbefaler vi alltid at arbeidsgiver har gode rutiner for å dokumentere at både at oppsigelsen er saklig og at hele prosessen har vært i tråd med arbeidsmiljølovens regler.

Under kan du lese om noen viktige problemstillinger som ofte kommer opp i forbindelse med oppsigelse:

En oppsigelse må drøftes

Dersom arbeidsgiver ikke har gjennomført tilstrekkelige drøftelser med den ansatte før beslutning om oppsigelse fattes, er dette et brudd på arbeidsmiljøloven. 

Faktagrunnlaget for oppsigelsen må være klargjort før beslutningen om oppsigelse finner sted. Dersom det mangler dokumentasjon på slike drøftelser, er dette arbeidsgivers ansvar.

En oppsigelse må begrunnes saklig

Dersom arbeidsgiver ikke kan vise til gode og saklige begrunnelser for sin oppsigelse, er dette et brudd på saklighetskravet.

Oppsigelsen må være begrunnet i arbeidstakers, virksomheten eller arbeidsgivers forhold. Dersom ikke fakta er kartlagt på en skikkelig måte hva gjelder den ansatte, blir det uklart hva arbeidsgiver har lagt til grunn når de har besluttet å si opp noen.

En eventuell utvelgelse ved masseoppsigelser skal også defineres og begrunnes. Ellers blir det vanskelig for arbeidsgiver å begrunne saklig den utvelgelsen som er foretatt av de enkeltpersonene som er sagt opp.

En oppsigelse må være formriktig

Ofte ser vi at oppsigelsen ikke er gjort formelt riktig med hensyn til form og innhold i oppsigelsesbrevet. Det er klare krav til en oppsigelse sitt innhold, og arbeidstaker skal orienteres skriftlig om hvilke rettigheter han har. Brudd på dette kan være grunnlag for å kjenne oppsigelsen ugyldig og fristene for søksmål løper som hovedregel ikke når slike feil foreligger.

Arbeidsgiver må vurdere fortrinnsrett

Dersom arbeidsgiver sier opp på grunn av nedbemanning, hender det noen ganger at arbeidsgiver har hatt andre ledige stillinger som burde vært tilbudt den ansatte som et alternativ til oppsigelse. Dette skyldes gjerne manglende planlegging eller manglende intern koordinering i bedriften.

Dersom man ett sted i virksomheten ansetter nytt personell samtidig som det besluttes nedbemanning et annet sted, kan dette være i strid med loven.

Dersom arbeidstaker hadde kvalifikasjoner til å kunne utføre arbeidet i den stillingen som var ledig for ny ansettelse, hadde vedkommende sannsynligvis en klar fortrinnsrett.

Noen ganger er arbeidstaker vernet mot oppsigelse

I noen spesielle tilfeller kan arbeidstaker være vernet mot oppsigelse og avskjed. Arbeidsmiljøloven stiller opp et slikt vern blant annet mot oppsigelser som er begrunnet i arbeidstakerens sykdom, svangerskap og fødsel, eller militærtjeneste.

For mer informasjon om oppsigelsesvernet ved sykdom, kan du lese vår artikkel her.

Våre arbeidsrettsadvokater har lang erfaring med oppsigelsessaker. Kontakt oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no for en gratis og uforpliktende prat om din oppsigelsessak.

Kontakt oss