Arbeidsmiljøloven § 4-3 stiller krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

Det psykososiale arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakernes helse og velferd. Problemer kan få konsekvenser for både virksomheten og samfunnet som helhet, samt for den enkelte arbeidstaker. Likevel er det ofte vanskelig å ta opp og få løst problemer som gjelder relasjoner til andre på jobb. Mange kvier seg for å ta problemet opp med leder eller andre med direkte tilknytning til arbeidsplassen.

Indem Advokatfirma hjelper arbeidstakere og arbeidsgivere som opplever problemer med relasjoner på arbeidsplassen, og som ønsker en nøytral tredjepart å støtte seg til. Vi bidrar med juridiske råd og kan hjelpe til med å ta saken opp med arbeidsgiver/arbeidstaker. Videre bistår vi både arbeidsgiver og arbeidstaker med å finne den beste løsningen på problemene som har oppstått.

Ta kontakt i dag for å lufte ditt problem og høre mer om hva vi kan bidra med!

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.